Žilina

Registrácia:

Registrácie sú uzavreté. Tešíme sa na školenie.

Organizačné informácie k prezentačnému školeniu Elektronické služby v IS DCOM

08:30-09:00 Príchod
09:00 – 11:00 Prezentácia projektu, návody a postupy
11:00 – 12:30 Diskusia

Miesto konania

Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina