Trenčín

Registrácia:

Registrácia je uzavretá, školenie prebehlo.

Organizačné informácie k prezentačnému školeniu Elektronické služby v IS DCOM

08:30-09:00 Príchod
09:00 – 11:00 Prezentácia projektu, návody a postupy
11:00 – 12:30 Diskusia

Miesto konania

Piano Klub, Pod Sokolice 6575, 911 01 Trenčín