Prihláška na školenie – Trenčín (5.12.2018)

Doplňujúce informácie

Doobedný termín 5.12.2018
08:30-09:00 Príchod
9:00 – 9:30 Ciel školenia a informácie o projekte
9:30 – 10:30 Formulár vzájomných vzťahov (metodika, funkčnosť)
10:30 -11:30 Konsolidačné tabuľky (metodika, funkčnosť)
11:30 – 12:00 Diskusia

Miesto konania

Piano klub Pod Sokolice 518/12, 911 01 Trenčín
Alternatívne miesta a termíny školenia

12.11., Trnava,/ 13.11., Bratislava,/  21.11., Banská Bystrica,/ 22.11., Nitra,/ 27.11., Prešov,/ 28.11., Košice,/ 4.12., Žilina

 

Registrácia 5.12.2018 Trenčín uzavretá

Poskytnuté osobné informácie použijeme na organizáciu školenia, informovanie o jeho zmenách a na prípravu prezenčných listín. 14 dní po skončení roadshow budú údaje anonymizované (vymazané meno, priezvisko, mail a organizácia), zostávajúce informácie budú použité pre štatistické účely zhodnotenia vzdelávacej akcie. Akékoľvek požiadavky účastníkov školenia na potvrdenie účasti po tomto termíne už nebudú môcť byť vybavené.