Prihláška na školenie

Školenie je organizované v súvislosti s rozširovaním funkcionalít Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM) o zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok (KÚZ), v rozsahu tém: Predkladanie formulára vzájomných vzťahov (FVV) pre konsolidovaný celok a Konsolidačných tabuliek (KT).

Je určené pre obce a mestá, ktoré majú legislatívnu povinnosť zostavovať KÚZ (používateľská rola „konsolidátor“)  a zároveň je určené pre organizácie patriace do konsolidovaného celku obce/mesta, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo obchodné spoločnosti (používateľská rola „predkladateľ“).

Cieľom školenia je oboznámenie s novou funkcionalitou informačného systému a súvisiacou metodikou.  Po absolvovaní budú vedieť účastníci zahájiť proces spracovania KÚZ v rozsahu zberu a vyhodnotenia formulára vzájomných vzťahov konsolidovaného celku a zberu údajov konsolidačných tabuliek.

Školenie je organizované v spolupráci Ministerstvom financií SR a spoločnosťou PosAm, spol. s r. o., ktorá je zmluvným dodávateľom informačného systému. Školenie sa bude konať v krajských mestách v nižšie uvedených termínoch.

Na školenie sa môžu za každú organizáciu prihlásiť najviac dve osoby. Počet účastníkov na jeden termín je z kapacitných dôvodov limitovaný. V prípade veľkého záujmu budú v rovnakom dni dodatočné dostupné registrácie aj na poobedný termín. Prípadné nejasnosti a otázky zasielajte na adresu rissam@posam.sk.

Prosíme zástupcov obcí a miest, aby o možnosti registrácie na školenie informovali aj organizácie, ktoré patria do ich konsolidovaného celku. Títo účastníci sa na školenie prihlasujú s údajmi za svoju organizáciu s uvedením používateľskej role „predkladateľ“.

Školenie je bezplatné. Akékoľvek iné súvisiace náklady hradí vysielajúca organizácia. Výber miesta školenia nie je z hľadiska geografickej príslušnosti limitovaný.

Vyberte si prosím miesto a termín, ktorého sa chcete zúčastniť. Po kliknutí na mesto sa otvorí registračný formulár.

Termín Mesto Miesto konania
12.11.2018 Trnava Kino Hviezda Paulínska 1, 917 01 Trnava
13.11.2018 Bratislava Dom kultúry Zrkadlový háj Rovniankova 3, 851 02 Petržalka
21.11.2018 Banská Bystrica Polyfunkčný objekt SZU, Bernolákova ulica, 974 05 Banská Bystrica.
22.11.2018 Nitra Kongresové centrum SPÚ, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra-Chrenová
27.11.2018 Prešov Okresný úrad Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
28.11.2018 Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
4.12.2018 Žilina Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
5.12.2018 Trenčín Piano klub Pod Sokolice 518/12, 911 01 Trenčín